Navigacijos peržiūros paieška

Navigacija

Paieška

Dailės būrelis "Mes Kitokie"

Mažieji dailininkai  3 - 8m. vaikai

 • Formuojamos grupės tik iki 5 vaikų.
 • Orentuojamės į kūrybinį procesą.
 • Dailės priemonės įskaičiuotos į kainą
 • Pirmas užsiėmimas nemokamas
 • Užsiėmimai vyksta ketvirtadieniais nuo 18-19.30val.

Dailės priemonės. Dailės užsiėmimuose naudojamos įvairios dailės priemonės: pieštukai, dažai, pirštų dažai, kreidelės, molis, įvairaus dydžio popierius ir kt. Kiekviena priemonė turi skirtingas fizikines savybes, todėl jų sensorinis poveikis yra skirtingas. Vaikas turi galimybes rinktis jam reikiamą medžiagą ir priemonę čia ir dabar, tuo būdu jis gali išreikšti aktualią emociją, nuotaiką, asociaciją. 

Užsiėmimų temos. Kiekvienas užsiėmimas turi skirtingą temą. Mažųjų vaikų  nuo 1,5m.užsiėmimų esmę sudaro konkrečios temos ar sąvokos vaizdavimas judesiu, žaidimu ir piešiniu. Būtent tokiu būdu vaikystėje formuojasi aplinkos pažinimo sąvokos: pirmiausia vaikas pastebi ar išskiria veiksmą ar savoką iš aplinkos, po to žaidžiant ją vaizduoja judesiu, ir galiausiai ji nupiešiama. Vyresnių vaikų temos nukreiptos savivokos stiprinimui,emocijų pažinimui ir įvardinimui, dėmesio lavinimui ir kt. Kai kurie užsiėmimai yra laisvos temos, tuomet dalyviai išreiškia sau asmeniškai aktualią temą.

Užsiėmimai yra grindžiami vaiko kūrybinės (piešimo ir žaidimo) raidos dėsningumais, į vaiką orientuotu požiūriu. Užsiėmimų esmę sudaro konkrečios temos ar sąvokos vaizdavimas judesiu, žaidimu ir piešiniu. Būtent tokiu būdu vaikystėje formuojasi aplinkos pažinimo sąvokos: pirmiausia vaikas pastebi ar išskiria veiksmą ar savoką iš aplinkos, po to žaidžiant ją vaizduoja judesiu, ir galiausiai ji nupiešiama. Piešimas, vizualus vaizdavimas (lipdymas, konstravimas ir kt.) tampa lyg apibendrinimas sąvokos formavimosi procese. Todėl užsiėmimų organizavimas, jungiant judesį, žaidimą ir piešimą yra prasmingas ir naudingas skatinant savokų formavimąsi vaikystėje. Užsiėmimų struktūra yra sudaryta taip, kad vaikas mokytųsi klausytis, įsivaizduoti ir sekti pavyzdį: vadovas pristatydamas temą pasakoja pasakojimą, vaizduoja jį judesiu, po to piešia.

3 - 5metų amžiaus vaikai jau siekia vaizduoti save, savo artimiausią aplinką, jiems svarbiausius įvykius ir išgyvenimus. Visa tai suvokia ir išreiškia piešiant bei žaidžiant. Todėl dailės saviraiška šiame amžiaus tarpsnyje stiprina aplinkos sąvokų formavimąsi, savivoką, kūrybiškumą, įgūdžius.

Meninė saviraiška, piešimas - tai prigimtiniai pasaulio pažinimo būdai vaikystėje. Žaidžiant, piešiant plėtojasi psichomotoriniai, sensomotoriniai įgūdžiai, smulkioji - stambioji motorika, akių - rankos koordinacija, kalbiniai įgūdžiai, pasaulio pažinimas, savivoka. Piešimas - viena ankstyvųjų komunikacijos ir mąstymo formų šalia žaidimo ir kalbos. 

Papildoma informacija

 • Grupė vyksta vieną kartą savaitėje
 • Užsiėmimo trukmė 1,5val.
 • Grupę sudaro 5-6 dalyviai
 • Dailės priemonės įskaičiuotos į kainą
 • Kaina mėnesiui 24 €
 • Pirmas užsiėmimas nemokamas

 

Papildoma informacija